Sølvguttene har ingen offentlige konserter i nærmeste fremtid.