SØLVGUTTENE – De første årene

Boken om Sølvguttenes første år (fram til 1950) er skrevet av Torstein Grythe i samarbeid med tidligere sølvgutt Morten Wessel Krogstad.

Sølvguttenes stifter og mangeårige dirigent, Torstein Grythe, hadde i sitt rikholdige arkiv samlet stoff av ulik karakter; referater fra konserter og turneer, brev, avisutklipp og omtale av koret, for å nevne noe. Dette kildematerialet, sammen med hans enestående erfaring som pedagog, dannet grunnlaget for et bokutkast som Torstein Grythe selv skrev ned om Sølvguttene. Morten W Krogstad bearbeidet i samråd med Grythe dette utkast til en historie om Sølvguttenes første år. Boka gir et unikt innblikk i bakgrunnen for korets tilblivelse og den første tidens utvikling av Sølvguttenes korkultur.

Boken «SØLVGUTTENE – De første årene» kan bestilles ved å sende en e-post til bokbestilling [krøllalfa] solvguttene.no. Vennligst merk e-posten med «Bokbestilling» i emnefeltet. Husk å oppgi hvem boken/bøkene skal sendes til (navn og adresse) samt antall eksemplarer som bestilles.

Boken koster kr. 250,- pr. stk. inkl. porto. Av praktiske årsaker ønsker vi at pengene betales forskuddsvis til:

Stiftelsen Sølvguttene
Postboks 90 Holmenkollen
0712 Oslo
Kontonr: 1607.55.27342.

Husk å skrive inn navn og adresse på hvem boken skal sendes til i merknadsfeltet for betalingen dersom du betaler med nettbank, eventuelt påfør dette på giroen dersom du bruker bankgiro. Dette må samsvare med navn og adresse i bestillingen som er sendt på e-post. Boken vil bli sendt så snart vi har mottatt betalingen.