JULEMESSE – Missa in nativitate Domini

Sølvguttenes juleplate fra 2006, «JULEMESSE – Missa in nativitate Domini», er en ny og spennende feiring av julens budskap, og Sølvguttenes mest særegne juleplate til nå. Platen er bygget opp rundt en julemesse med tradisjonelle messeledd, i tillegg til kjente og kjære julesanger.

Det som gjør platen så spesiell er at vi har valgt å synge messeledd fra ulike komponister, mens man vanligvis synger én hel messe fra samme komponist. Vi ønsket å fremstille hvordan ulike komponister fra ulike tidsepoker har tonesatt de samme ordene. Messeleddene spenner over 1000 år i tid, fra Benedictus som er fra 900-tallet, til Kjell Mørk Karlsen og Wolfgang Plagges bidrag fra vår tid. Samme tankegang er benyttet i inngangs- og utgangsprosesjonen, Hodie Christus natus est. Inngangsprosesjonen er den originale gregorianske hymnen, mens utgangen er samme melodi, men i nytt arrangement av Benjamin Britten.

Platen er produsert av Lindberg Lyd AS for Sølvguttene og musikkmerket 2L