Ris kirke, som hvert år siden 1959

I dag har vi sunget i Ris kirke, som vi har gjort hvert år i førjulstiden siden 1959. Julen handler jo tross alt om tradisjoner.

A propos tradisjoner, på bildet er Magnus, tredje generasjons Sølvgutt og barnebarn av den aller første Sølvgutt, Einar Andersen.