«Jeg vil bli Sølvgutt»

Dersom du har lyst til å prøvesynge kan du sende en e-post til frikk@solvguttene.no

Det vil foregå på VID vitenskapelige høgskole, Studiested Diakonhjemmet, Oslo.


Det er få steder du som ung gutt kan være del av en gruppe som presterer på like høyt nivå som i Sølvguttene. Du begynner som aspirant der du får grunnleggende opplæring i sang og notelesing, og etter hvert kommer du inn i hovedkoret og kan være en del av et av Norges fremste guttekor.

I Sølvguttene er vi opptatt av ikke bare å prestere på et høyt nivå, men også av sangglede. Vi skal ha det moro mens vi synger, ellers kan vi vel egentlig finne på noe annet! Dessuten er kameratskap viktig, på tvers av generasjoner. Det er noe eget med å kunne slå av en prat med en gutt på 8 år det ene sekundet og en mann på 70 år det andre.

Så dersom du liker sang, har lyst til å synge på et nivå som er såpass godt at nesten hver konsert omtales i media, hvorfor ikke prøve deg i Sølvguttene?

Opptaket til Sølvguttenes aspirantkor foregår hver første mandag i månedenVID vitenskapelige høgskole, Studiested Diakonhjemmet, Oslo. Oppmøte kl. 16:15.

Aspirantene øver hver mandag (ikke i skoleferien) fra kl. 17:00 til kl. 17:50. På opptaksprøven synges en enkel barnesang, f.eks. «Alle fugler små de er» og det utføres en kort gehørtest (tonegjentagelse).

Svar på evt. plass i aspirantgruppen gis pr. sms/tlf.

Nedre aldersgrense for opptak til Sølvguttene er 7 år.

Vel møtt!