Historie

Sølvguttenes historie

Sølvguttene ble stiftet av Torstein Grythe i 1940. Koret er en institusjon i norsk sang og musikkliv. Sølvguttene har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser, og koret har vunnet den britiske korkonkurranse ”Let the Peoples Sing». Koret har en omfattende og variert nasjonal og internasjonal konsertportefølje og korets klang og korkultur er unik.

Sølvguttene er for veldig mange blitt en viktig del av norsk juletradisjon med sine tradisjonelle julekonserter.
Koret har sunget sammen med kjente, internasjonale artister som Kiri Te Kanawa og Barbara Hendrix. Koret har selv fostret nasjonale og internasjonale kunstnere som blant andre operasanger Terje Stensvold og cellisten Truls Mørk. Sølvguttene har hatt et nært samarbeide med Den Norske Opera, Oslo Filharmonien, Nationaltheatret og Rikskonsertene i Norge.

Torstein Grythe ble i 1990 utnevnt til ridder av St. Olavs orden, 1. klasse, for sin innsats og sin livsoppgave Sølvguttene. Han fikk Æres-spelmannsprisen for 1990 og ble hedret med St. Halvards medaljen fra Oslo By våren 1991.

Fredrik Otterstad (f. 1975) overtok i 2004 som dirigent for Sølvguttene. Fredrik, som er tidligere sølvgutt, er utdannet ved Universitetet i Oslo og ved Musikkhøgskolen.

I 2019 ble Frikk Heide-Steen (f.1988) ansatt i full stilling som dirigent etter å ha arbeidet som assisterende dirigent siden 2011. Frikk er også tidligere sølvgutt, og er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Bårdar Akademiet.

Våren 2004 ble Stiftelsen Sølvguttene opprettet. Denne skal videreføre og befeste Sølvguttenes posisjon som et guttekor i verdensklasse. Sølvguttene skal fortsatt stå for kvalitet, god korsang og være et stimulerende barne- og ungdomsmiljø. Sølvguttene skal fortsatt formidle norsk kor- og sangtradisjon. Samtidig skal stiftelsen sikre korets utvikling som organisasjon og koret er fortsatt knyttet til Norsk Rikskringkasting.

Sølvguttene begynte sin virksomhet sommeren 1940 i dirigent Torstein Grythes hjem. I 1951 overtok også Torstein Grythe som dirigent for Norsk Rikskringkastings (NRKs) Guttekor som startet opp i 1947. Torstein Grythe fortsatte som dirgent for begge kor inntil en naturlig sammensmelting av korene fant sted i 60-årene  til NRKs guttekor Sølvguttene.

Å drive et guttekor er helt spesielt i forhold til andre kor. I løpet av en 3-4 års periode er samtlige smågutter skiftet ut på grunn av stemmeskiftet. Tidligere repertoar må innstuderes på nytt.
Nærmere 1 700 gutter har siden starten av koret i 1940 vært innom koret, og flere er blitt profesjonelle sangere og musikere.

Det kreves et intenst arbeide for å beholde kontinuitet og oppnådd kvalitet. For Torstein Grythe ble det derfor en livsstil å arbeide med koret. Han hadde en spesiell god evne til å kommunisere med sine gutter og er tålmodig. Han lot gutter få være gutter, men når det gjaldt  krevde han konsentrasjon og kordisiplin. Tidlig opprettet han en ”Sangskole” hvor han hentet aspiranter til koret. For å styrke samhørighet og vennskap, og for inspirere guttene til videre korarbeid, etablerte han en rekke felles aktiviteter som ble meget populære, bl. a. en årsfest hvor guttene mottar hederstegn av forskjellig grad for sin innsats og antall år i koret. De årlige sommerleirene er også meget populære, samt båtturene med  skøyta Harmonia.

Den største utfordringen for et guttekor er rekrutteringen av nye sangere til erstatning for de gutter som ofte svært ubeleilig går i stemmeskiftet. Noen ganger er guttenes sangkarriere slutt allerede som 11 – 13 åringer, i en alder hvor for eksempel piker for alvor kan begynne sin sanglige perfeksjonering. Egentlig er et stabilt, godt guttekor med den spesielle klangen fra guttesopraner nesten et ”mirakel”. Men, det er denne klangen som får folk i tusenvis til å strømme til korets konserter, år etter år.

Prestasjons- og kvalitetskrav preger korets arbeid. Guttene lærer arbeidsdisiplin og tålmodighet. Konkurranse om solistoppdrag går side om side med samklang i og mellom stemmegruppene.
Sølvguttenes sangliv suppleres med idrett og fritidsaktiviteter. Guttene utvider sine kunnskaper om sine sangkolleger og lærer skillet mellom lek og alvor. Sølvguttene har et unikt fellesskap hvor læring, samspill, lek og konkurranse går hånd i hånd.

Unge og eldre herrestemmer i koret er tidligere Sølvgutter. ”Sølvguttene” uttrykker kontinuitet, læring og samarbeid på tvers av generasjonene.
Guttene som synger i koret får en spesiell stilling i gruppen av jevnaldrende og i ungdomsmiljøet generelt.  Sølvguttene er og skal forbli positive rollemodeller i en barne- og ungdomskultur hvor gode rollemodeller ofte mangler.
Når guttestemmenes unike klang fyller kirkehvelvet, støttet opp av dypere mannsstemmer, oppstår en stor kunstopplevelse for både tilhørere og utøvere.

Sølvguttenes konsertkor består av 40-50 gutter mellom 8 år til stemmeskiftet, samt 15-25 voksne sangere. De fleste voksne har tidligere vært guttesangere i koret. I tillegg er det opp til 25 gutter på “sangskolen”. På konsertturer er vanligvis ca. 45 gutter og 15 voksne sangere med. Sangerne kommer primært fra Oslo og områder rundt Oslo/Oslofjorden.

I dag består Sølvguttenes virksomhet av følgende aktiviteter:

Sangskolen
Her dannes grunnlaget for Sølvguttenes særegne klang. Gutter i alderen 7 til 9 år undervises i sangteknikk og i å synge etter noter.

Konsertkoret
Er grunnlaget for Sølvguttenes berømmelse, og er koret hele Norge kjenner fra juleprogram og konserter.

Herregruppen
Gruppen er tidligere guttesangere. Den er et sentralt element i konsertkoret, men opptrer også på egenhånd.

Ungdomsgruppen VoiceOver
Denne består av guttesangere som har gått i stemmeskifte. Gruppen synger i alle sjangere og er blitt populære entertainere. Ungdomsgruppen er et rekrutteringskor for Herregruppen.

Solistgruppen
Utgjøres av de fremste guttesopraner i konsertkoret. Gruppen er ettertraktet ved en rekke ulike offentlige og private arrangement.

Enkeltsolister
Guttestemmer av alter og sopraner. Enkeltsolister brukes gjerne til ”gutteroller” ved operaforestillinger, solosang sammen med konsertkoret og solooppdrag f. eks. i NRK.

Sport, fritid og miljøskapende tiltak:

Sommerleir
Hver sommer tilbringer guttene en uke sammen fylt av lek- og fritidsaktiviteter der guttene knytter sterke bånd til kor, ledere og hverandre.

Kysttokt
Hver sommer reiser solister eller grupper av guttestemmer på seiltokt langs kysten med mindre opptredener underveis

Årsfest
For guttene ”Den årlige begivenhet” på nyåret. Her lager guttene selv et eget underholdningsprogram, og korets utmerkelser og påskjønnelser for fortjenestefull innsats deles ut.

Skidag
Guttene arrangerer selv korets skidag med skirenn og premier.

Andre miljøskapende aktiviteter
I forbindelse med turneer tilrettelegges aktiviteter som guttene synes er spennende og lærerike. Dette kan for eksempel være en fotballkamp med andre kor som man besøker på turneer eller har på besøk.

Sølvguttenes repertoar består først og fremst av eldre og nyere kirkemusikk, fra Gregorianske sekvenser via gamle mestre til samtidsmusikk av bl.a. Knut Nystedt og Kjell Mørk Karlsen, men omfatter også verdslig norsk og internasjonal korsang, folkesanger og madrigaler.
Med et repertoarvalg ut fra sine idealer, en kritisk innstudering med et finstemt musikalsk øre og med et målrettet arbeide gjennomført med smittende entusiasme, har Torstein Grythe bragt Sølvguttene opp på et internasjonalt nivå med resultater det står respekt av

Siden starten i 1940 har koret gitt uttallige konserter både i Norge og utlandet. Koret har flere ganger besøkt USA, de fleste land i Europa og det forhenværende Sovjetsamveldet med stor suksess. I 1970 vant koret ungdomsklassen i BBCs kor – konkurranse ”Let the people sing”. Det er også ofte brukt ved offentlig representasjon i inn- og utland. I 1990 kunne koret feire sitt 50 års jubileum bl.a. med festkonsert i Oslo Konserthus, som TV overførte store deler av. Ved OL i 1994 sang koret på offisiell LOOC-konsert og ved avsluttingsseremonien som ble overført på TV.

I  1994 gjestet koret Frankrike og hadde bl.a. konserter i Paris og Caen i regi av Utenriksdepartementet. I 1995 turnerte koret til Tyskland og Polen. Alle steder ble koret møtt med stående ovasjoner. I 1996 sang koret i London ved tenningen av den 50. julegranen fra Oslo. Senere samme kveld sang koret for tredje gang i Westminster Abbey i nærvær av Dronning Sonja og Prins Edward. Ved 17-mai-matineen i Nationaltheatret for de Kongelige, har koret vært med i en årrekke. Koret har også sunget på Slottet ved daværende Kronprins Haralds 50 års dag.
Koret har utgitt en lang rekke plateinnspillinger, og medvirker jevnlig i TV og radiosendinger.  Koret er spesielt kjent for sin julekonsert i TV julaften, julekonserter i Oslo Domkirke, samt i Oslo Rådhus lille julaften. Dette er konserter som har vært en tradisjon siden 1965. Korets plateinnspillinger har innbrakt flere gull- og sølvplater. Særlig er ”Julenatt” innspilt med digital teknikk, blitt populær.

I forbindelse med tenningen av den norske julegranen på Pariser Plass i Berlin i 1998 og 1999 holdt koret begge år julekonsert i Berliner Dom. De siste årene har koret vært på turneer i  Litauen, Latvia og Estland (2005), Tyskland (2006, 2007), Hellas (2009) og Sør-Afrika (2012). I 2004 var koret på turne i Italia med opptreden i Peterskirken og konsert i Palazzo Vecchio i Firenze.

Hvert år har koret også turnerer i Norge og de siste årene har korets avholdt julekonserter i Nord- Norge med konserter i Bodø, Kabelvåg, Tromsø og Hammerfest, samt i Bergen og Ålesund. I tillegg besøkes Göteborg hvert år i adventstiden.