Dirigent Fredrik Otterstad

Fredrik Otterstad har vært dirigent og musikalsk leder av Sølvguttene siden 2004. Fredrik er selv tidligere Sølvgutt, og var aktiv sanger både som gutt og herrestemme. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og ved Norges Musikkhøgskole.

Se også: Dirigent Frikk Heide-Steen.