Om koret


I 2021 ble Hennes Majestet Dronning Sonja Sølvguttenes høye beskytter. Vi setter stor pris på den årlige tradisjonen med konserter i Dronning Sonjas KunstStall.