Messias med mange musikere

Denne helgen har vi fremført Händels Messias med Oslo Oriatoriekor og Drammen Symfoniorkester. Fredag var det konsert i Bragernes kirke i Drammen før Trefoldighetskirken var arena.

En mektig opplevelse med så mange musikere, noe dette verket på mange måter fortjener!

One thought on “Messias med mange musikere

  1. «Messias» i full versjon har en spilletid på ca. 3 timer.
    Er Sølvguttenes fremføring våren 2019 en slik full versjon, eller er den avkortet?

Comments are closed.