En fullsatt Paulus kirke sang aftensanger

I går kveld inviterte vi til aftensanger i Paulus kirke, og folk gikk mann av huse for å bli med å synge. Å synge nattasanger er en tradisjon som svinner sakte men sikkert hen, noe vi skal jobbe for at ikke fortsetter. Takk til alle som tok turen!